ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
 
 

www.baannern.go.th©2023
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช :: WWW.BAANNERN.GO.TH: