อัลบั้มภาพ โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
* อัลบั้ม *
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 268 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2566
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดทวยเทพ
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดทวยเทพ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 248 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤศจิกายน 2566
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบางทองคำ
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบางทองคำ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 134 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ตุลาคม 2566
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ตุลาคม 2566
โครงการจัดงานวันกตัญญู วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานวันกตัญญู วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2567

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2567
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2567
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2567
กิจกรรมขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
กิจกรรมขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2567
สูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2567
สูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2567
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2567
โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2567
โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2567
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2567
กิจกรรมมอบวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
กิจกรรมมอบวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2567

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบางทองคำ ประจำปี 2567
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบางทองคำ ประจำปี 2567
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2567
โครงการจัดการประชากรสุนัข
โครงการจัดการประชากรสุนัข
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2567
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2567
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2567
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.บ้านเนิน
กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.บ้านเนิน
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มกราคม 2567
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2567

โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบป
โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบป
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2566
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเายเนือบ-ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเายเนือบ-ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 3
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
โครงการจิตอาสาตัดแต่งกิ่งไม้ริมทาง
โครงการจิตอาสาตัดแต่งกิ่งไม้ริมทาง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดชัยสุวรรณ
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดชัยสุวรรณ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระ
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2566