หน่วยตรวจสอบภายใน
     
หน่วยตรวจสอบภายใน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง การใช้บังคับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_050722_102332.pdf_021023_170513.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2565