หน่วยตรวจสอบภายใน
     
หน่วยตรวจสอบภายใน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_050722_101528.pdf_021023_170617.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2565