เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
101 ม.7 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โทรศัพท์ 0-7546-6120

Web Site : WWW.BAANNERN.GO.TH

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน