หน่วยตรวจสอบภายใน
     
หน่วยตรวจสอบภายใน นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
   
 

 

 
   
 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_050722_101757.pdf_021023_170558.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2565